Categorieën

Wat is en wat doet de Huurcommissie? Je leest het hieronder.

Wat is de Huurcommissie?

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die bindende uitspraken kan doen in geschillen tussen huurder en verhuurder. De huurcommissie bestaat uit 59 commissies, die elke voor de helft uit huurdersleden en voor de helft uit verhuurdersleden bestaan. De huurdersleden komen vaak uit huurdersverenigingen en de verhuurdersleden zijn werkzaam bij woningbouwverenigingen of als makelaar. De commissies worden ondersteund door één secretariaat, dat onderdeel is van het ministerie van VROM.

Wat doet de Huurcommissie?

De Huurcommissie kan uitspraak doen bij geschillen over:

  • Huurverhoging
  • Achterstallig onderhoud
  • Servicekosten
  • All-inhuur
  • Te hoge huurprijs (volgens het puntensysteem)

Bij de meeste andere huurder-verhuurdergeschillen kan de Huurcommissie niets doen. Een gang naar de rechter kan dan nodig zijn.

Indien je een procedure start bij de Huurcommissie moet je bemiddelingskosten betalen.

Gerelateerde artikelen Huurverlaging In welke gevallen heeft de huurder recht ... Onderhuur Wat is onderhuur en welke rechten heeft d... Onderhoud Hier lees je alles over de taakverdeling ... Huurverhoging Wanneer en hoe kan de verhuurder de huur ...