Disclaimer

Onder dit reglement vallen alle pagina's die te vinden zijn onder het domein Kamerplanet.nl. Alle informatie en andere inhoud op deze pagina's zijn eigendom van Kamerplanet.nl en wordt beschermd door de Nederlandse en buitenlandse copyright wetgevingen. Bij betreding van deze website ben je het eens met de volgende regels en condities. Indien je het niet eens bent met deze regels en condities heb je geen recht tot het gebruik van deze website.

Deze website en de inhoud hiervan mogen niet gekopieerd of gedistribueerd worden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Kamerplanet.nl.

Kamerplanet.nl geeft geen enkele garantie op waarheid betreffende deze website en haar inhoud. De website wordt "as is" geleverd zonder verdere garanties van welke vorm dan ook. De gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor het nagaan of de verkregen informatie correct is. Kamerplanet.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van Kamerplanet.nl.

Indien je vragen hebt over dit reglement, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.