Categorieën

Dankzij huurbescherming kan de huurder niet zomaar op straat gezet worden. Op deze pagina lees je alles over huurbescherming.

Wanneer de verhuurder de huur wil opzeggen

Zonder goede reden mag de verhuurder niet zomaar de huur opzeggen. Er zijn 6 redenen op grond waarvan dat wel kan:

1. Wanprestatie huurder. Bijvoorbeeld bij grote betalingsachterstand of ernstige overlast;

2. Tijdelijke huur met ontruimingsbeding. Als in het huurcontract is vastgelegd dat de huurder na een bepaalde periode de woning zal ontruimen, omdat de verhuurder of vorige bewoner de woonruimte (weer) gaat bewonen;

3. Dringend eigen gebruik. Als de woning van eigenaar is gewisseld kan pas drie jaar nadat de nieuwe eigenaar zich als nieuwe verhuurder aan de huurder bekend heeft gemaakt een beroep worden gedaan op dringend eigen gebruik om de huurder uit te zetten. De rechter let op verschillende zaken bij het oordelen in deze gevallen, bijvoorbeeld of een passende vervangende woonruimte gevonden kan worden. Ook kan de rechter besluiten dat de verhuurder de huurder moet uitkopen. De volgende vier redenen vallen onder dringend eigen gebruik:

– De verhuurder heeft de woning nodig voor eigen bewoning, voor sloop of renovatie;

– In geval van een aangepaste woning die niet door een gehandicapte wordt bewoont: als de woning nodig is voor een nieuwe gehandicapte bewoner;

– In geval van een woning voor ouderen in een voor ouderen bestemd complex, die niet door een oudere wordt bewoond: als de woning nodig is voor een nieuwe oudere bewoner;

– In geval van een voor studentenhuisvesting bestemde woning (met campuscontract): als de huidige bewoner zijn studie beëindigd heeft en de woning gebruikt gaat worden om een nieuwe studerende bewoner te huisvesten.

4. Als de verhuurder niet akkoord gaat met een redelijk voorstel voor een vernieuwd huurcontract. Het moet dan niet gaan om een verandering in huurprijs om servicekosten, maar bijvoorbeeld om het schriftelijk vastleggen van mondelinge afspraken;

5. Er is sprake van een hospitakamer en de huurder woont er minder dan negen maanden. De huurder heeft dan nog geen huurbescherming.

Huurcommissie en rechter

De huurcommissie heeft geen autoriteit in het geval de verhuurder de huur wil opzeggen. De bepalende beslissing kan dan alleen door een rechter genomen worden. Meer informatie over de regels die hierbij komen kijken vindt u in de brochure Huurbescherming van het ministerie van VROM.

Gerelateerde artikelen Huurbescherming Dankzij huurbescherming kan de huurder ni... Huurverlaging In welke gevallen heeft de huurder recht ... Puntensysteem huur Het puntensysteem is het systeem achter d... De Huurcommissie Wat is en wat doet de Huurcommissie? Je l...