Categorieën

Wat moet er allemaal in een huurcontract staan? Je leest het hieronder.

Mondeling of schriftelijk

Een huurcontract is een schriftelijke huurovereenkomst. Een mondelinge huurovereenkomst is ook wettelijk geldig. Een mondelinge afspraak is moeilijk te bewijzen. Daarom is een schriftelijke overeenkomst beter. Moet het toch mondeling, zorg dan in ieder geval dat er een getuige aanwezig is bij het sluiten van de overeenkomst.

Voor bepaalde of onbepaalde tijd

Een huurcontract kan voor een bepaalde of onbepaalde tijd worden opgesteld. Geldt het contract voor een bepaalde tijd, dan kan de huurder het contract niet tussentijds zonder toestemming van de verhuurder opzeggen. Ook kan de verhuurder dan het contract niet voortijdig opzeggen zonder toestemming van de huurder.

Een huurcontract voor een bepaalde tijd eindigt niet automatisch aan het einde van de bepaalde termijn. Er is dan nog steeds schriftelijke opzegging nodig door de huurder of verhuurder. Het is voor de verhuurder niet altijd mogelijk het contract op te zeggen. Voor meer info, zie huurbescherming.

In strijd met de wet

Afspraken die in strijd zijn met de wet zijn niet geldig, ook al staan ze in een ondertekend huurcontract. Het is bijvoorbeeld in veel gevallen niet toegestaan een woning tijdelijk te verhuren. Zo'n tijdelijk contract geldt dan als een vast contract.

Contractkosten

Soms rekent de verhuurder contract- of administratie kosten. Dat zijn bijvoorbeeld de onkosten voor het opstellen van het contract, het bij laten maken van sleutels en de bezichtiging van de kamer. Afhankelijk van wat er voor de kosten wordt gedaan, vindt de rechter in de praktijk kosten tussen €50 en €120 redelijk.

Verplichte onderdelen huurcontract

 • Naam verhuurder
 • Adres en telefoon verhuurder
 • Naam huurder
 • Adres en omschrijving te huren kamer
 • Bestemming te huren kamer (in de meeste gevallen: "hoofdwoonverblijf")
 • Huurprijs, uitgesplitst in kale huur en servicekosten
 • Borgsom
 • Datum waarop het contract ingaat
 • Tijdstip waarop de huur betaald moet worden
 • Manier waarop de huur betaald moet worden
 • Datum voor jaarlijkse huurverhoging
 • Afspraken over de onderhoudsverplichting van huurder en verhuurder (zie ook onderhoud)
 • Huisregels
 • Handtekening huurder en verhuurder
 • Optionele onderdelen huurcontract

Het is aan te raden behalve de verplichte onderdelen in het huurcontract ook afspraken over de volgende zaken vast te leggen:

 • Huisdieren;
 • Coöptatierecht. Dit houdt in dat de huurder het recht heeft bij bij vertrek een nieuwe huurder voor te dragen, die de verhuurder niet zonder goede reden kan weigeren;
 • Soort verwarming;
 • Meubilering en stoffering;
 • Schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten;
 • Overlast;
 • Bezoek en logés;
 • Gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en spullen.
Gerelateerde artikelen Tips voor kamerzoekende studenten Als student moet je verzekerd zijn tegen ... Kamer gezocht?! Met je middelbare schooldiploma op zak sc... Huurcontract Wat moet er allemaal in een huurcontract ... Veelgestelde vragen verhuurders Hieronder lees je alle antwoorden op door...