Categorieën

In welke gevallen heeft de huurder recht op huurverlaging? Je leest het hieronder.

Twee redenen

De huurder kan om twee redenen een huurverlaging voorstellen:

  • De huurprijs is te hoog volgens het puntensysteem;
  • Er is sprake van achterstallig onderhoud aan de woning.

De te volgen procedure verschilt per reden.

Huurprijs te hoog volgens puntensysteem

Als de huurprijs volgens het puntensysteem te hoog is, heeft de huurder recht op huurverlaging ook al is de huurprijs vastgelegd in het huurcontract. Woont de huurder korter dan zes maanden in de woning, dan kan hij met terugwerkende kracht de teveel betaalde huur terug krijgen. Weigert de verhuurder dit bedrag terug te betalen, dan kan de huurder het verrekenen met de maandelijkse huur. Woont de huurder langer dan zes maanden in de woning, dan gaat de huurverlaging in vanaf het door hem voorgestelde moment.

De huurder mag niet zomaar op eigen initiatief een huurverlaging doorvoeren. Eerst moet de verhuurder met de huurverlaging akkoord gaan. Gaat de verhuurder niet akkoord, dan kan de huurder een procedure bij de Huurcommissie starten om huurverlaging af te dwingen.

Achterstallig onderhoud

Als een verhuurder weigert om ernstige gebreken aan de woning te verhelpen of niet thuis geeft als de huurder daarom vraagt, kan de huurder in sommige gevallen via de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging afdwingen. Afhankelijk van het gebrek gaat het om een huurverlaging van 20 tot 40 procent. Nadat de gebreken zijn hersteld gaat de huur weer terug naar het oorspronkelijke niveau. De verhuurder mag niet ineens meer huur gaan berekenen. De mogelijke huurverhoging blijft beperkt tot de wettelijk geregelde maximale jaarlijkse huurverhoging. Op de website van de Huurcommissie staat uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor huurverlaging op basis van achterstallig onderhoud. 

Gerelateerde artikelen Onderhuur Wat is onderhuur en welke rechten heeft d... Huurverhoging Wanneer en hoe kan de verhuurder de huur ... Servicekosten Servicekosten zijn de kosten die samen me... Puntensysteem huur Het puntensysteem is het systeem achter d...