Categorieën

Het puntensysteem is het systeem achter de berekening van de huur.

Wettelijk vastgelegd

Het puntensysteem dat gehanteerd wordt om de huur te bepalen heet officieel het woningwaarderingsstelsel (WWS) en wordt ook wel puntenstelsel of puntentelling genoemd. Het WWS is een wettelijk vastgelegd systeem om de kwaliteit van een woning uit te drukken in punten. Met dat puntenaantal kan de maximale kale huurprijs vastgesteld worden.

Toekennen punten

Hoeveel punten een woning krijgt hangt af van de oppervlakte en voorzieningen. Voor eigen ruimte en voorzieningen worden meer punten toegekend dan voor gemeenschappelijke. Voor minpunten zoals ernstige overlast of zeer weinig oppervlakte aan ramen worden punten afgetrokken.

Bij het toekennen van de punten wordt gelet op de woning zoals hij was toen het huurcontract werd afgesloten. Verbeteringen aan de woning die door de huurder zelf zijn betaald tellen dus niet mee. Heeft de verhuurder na het afsluiten van het huurcontract nog verbeteringen aangebracht, dan tellen die wel mee.

In het puntensysteem wordt geen rekening gehouden met achterstallig onderhoud. Daarvoor gelden aparte procedures van de Huurcommissie. Voor meer informatie hierover, zie huurverlaging.

Kale huur en servicekosten

De huurprijs bestaat meestal uit de kale huur en servicekosten. In sommige gevallen is de huur niet opgesplitst in deze twee onderdelen. Dan is er sprake van all-inhuur.

All-inhuur

Op all-inhuur is het puntensysteem niet van toepassing. Er kan dus niet getoetst worden of de huur te hoog is. Maar de verhuurder mag ook geen huurverhoging vragen. Huurverhoging wordt namelijk berekend over de kale huur, die onbekend is in geval van all-inhuur. De huurder kan de verhuurder vragen de all-inhuur te splitsen in servicekosten en kale huur. Weigert de verhuurder dit, dan kan de huurder met dit formulier een procedure starten bij de Huurcommissie.

Jaarlijkse huurverhoging

Het systeem om punten in een maximale kale huurprijs om te zetten verandert op 1 juli van elk jaar. Op die dag wordt namelijk jaarlijks het percentage bekend gemaakt waarmee verhuurders de huur maximaal mogen verhogen. Dat percentage is gebaseerd op de inflatie van het voorgaande jaar.

Onzelfstandige woonruimte

(Studenten)kamers gelden voor de wet doorgaans als onzelfstandige woonruimte. Voor zelfstandige woonruimten, woonwagens en woonwagenstandplaatsen gelden andere puntensystemen. De onzelfstandige woonruimte heeft geen eigen keuken en/of toilet. Ook heeft een onzelfstandige woonruimte meestal geen eigen voordeur.

Huurliberalisatie

Het puntensysteem geldt niet voor geliberaliseerde huurcontracten. Huurliberalisatie komt alleen voor bij zelfstandige woonruimte met een huurprijs die te hoog ligt om in aanmerking te komen voor huurtoeslag (voorheen 'huursubsidie').

Huur te hoog

Wat kun je als huurder doen als de verhuurder een te hoge huurprijs vraagt? Lees over de mogelijkheden op huurverlaging.

Gerelateerde artikelen Onderhoud Hier lees je alles over de taakverdeling ... Huurverhoging Wanneer en hoe kan de verhuurder de huur ... De Huurcommissie Wat is en wat doet de Huurcommissie? Je l... Onderhuur Wat is onderhuur en welke rechten heeft d...