Categorieën

Hieronder lees je de wettelijk geregelde rechten en plichten van de huurder.

Rechten huurder

 • De huurder heeft recht op huurbescherming. Uitzonderingen: als de huurder minder dan negen maanden bij een hospita woont of een kamer in onderhuur heeft;
 • De huurder heeft het recht zijn kamer, maar ook de gemeenschappelijke voorzieningen als een gedeelde keuken, dag en nacht te kunnen gebruiken;
 • De huurder mag de kamer naar eigen inzicht inrichten, verven en behangen. Ook veranderingen die door de huurder voor vertrek weer ongedaan gemaakt kunnen worden zijn toegestaan. Voor andere veranderingen moet de verhuurder schriftelijk toestemmen. Zijn de veranderingen een permanente verbetering, zoals vervanging van versleten vloerbedekking, dan kan de huurder bij zijn vertrek de verhuurder om een vergoeding vragen;
 • De huurder heeft recht op rust en woongenot, oftewel wonen zonder overlast van de verhuurder;
 • De huurder heeft recht op privacy. De verhuurder mag niet zonder toestemming van de huurder zijn kamer betreden.

Plichten hurder

 • De huurder is verplicht zijn huur op tijd te betalen;
 • De huurder is verplicht klein onderhoud aan de woning zelf te verrichten en betalen;
 • Als de huurovereenkomst wordt beëindigd, moet de huurder bij vertrek de kamer in goede staat achterlaten;
 • De huurder moet zich als 'goede huurder' gedragen (geen vernielingen aanrichten of overlast veroorzaken);
 • Als onderhuur in het huurcontract wordt verboden (wat vaak zo is) mag de huurder zijn kamer niet onderverhuren zonder nadrukkelijke toestemming van de verhuurder;
 • Als de huurder of zijn gasten schade aanrichten aan de woning of inboedel moet de huurder die vergoeden;
 • De huurder mag alleen spullen van de verhuurder gebruiken en zijn privé-vertrekken betreden als hij daarvoor toestemming heeft.
Gerelateerde artikelen Soorten kamers De verschillende vormen van kamerverhuur.... Rechten en plichten van de huurder Hieronder lees je de wettelijk geregelde ... Veelgestelde vragen huurders Hieronder vind je alle antwoorden op door... Kamer zoeken Tips voor het zoeken naar een kamer. ...