Categorieën

De wettelijk geregelde rechten en plichten van de verhuurder.

Rechten verhuurder

 • De verhuurder heeft recht op wonen zonder overlast van de huurder of zijn gasten;
 • De ruimten van de verhuurder die niet gedeeld worden met de huurder mogen niet zonder toestemming van de verhuurder door de huurder betreden worden;
 • Spullen van de verhuurder mogen niet zonder zijn toestemming door de huurder worden gebruikt;
 • De verhuurder heeft er recht op op tijd de huur te ontvangen;
 • In het geval van een hospitakamer heeft de verhuurder het recht binnen negen maanden de huurovereenkomst zonder opgaaf van reden te verbreken, met een opzegtermijn van drie maanden;
 • De verhuurder heeft recht op schadevergoeding als de huurder of zijn gasten schade aanrichten aan de woning of inboedel;
 • De verhuurder heeft er recht op dat de verhuurder zijn onderhoudstaken uitvoert.

Plichten verhuurder

 • De verhuurder moet de kamer in goede staat van onderhoud opleveren. Onderhoudswerkzaamheden als schilderen en behangen moeten gebeurd zijn voordat de huurder de kamer betrekt. Tenzij in het huurcontract wordt opgenomen dat “de huurder het goed ontvangt in de staat waarin het zich bevindt”;
 • De verhuurder moet de kamer niet alleen in goede staat opleveren, maar ook in goede staat houden. Kleine gebreken moeten door de huurder zelf worden hersteld, grote gebreken zijn de verantwoordelijkheid van de verhuurder;
 • De verhuurder is verplicht de huurder rustig woongenot te verschaffen. Dit houdt in dat de verhuurder niet zonder toestemming van de huurder de verhuurde woonruimte mag betreden en dat de verhuurder de privacy van de huurder moet respecteren. Ook mag de verhuurder niet zonder toestemming van de huurder veranderingen aan de woonruimte aanbrengen, tenzij het om noodzakelijke veranderingen gaat;
 • De verhuurder is verplicht energie (gas en stroom) en water te (blijven) leveren als dit in het huurcontract is opgenomen;
 • De verhuurder moet één keer per jaar een servicekostenoverzicht aan de huurder verstrekken. Voor meer info, zie servicekosten;
 • De verhuurder moet zorgen dat de huurder gedeelde voorzieningen, zoals een keuken of badkamer, dag en nacht kan gebruiken.
Gerelateerde artikelen Huurcontract Wat moet er allemaal in een huurcontract ... Veelgestelde vragen verhuurders Hieronder lees je alle antwoorden op door... Studentenverzekering Veel studenten zijn niet goed verzekerd. ... Huurder zoeken Tips voor het zoeken naar een huurder. ...