Categorieën

Servicekosten zijn de kosten die samen met de kale huur de totale huurprijs vormen.

Huurprijs

De totale huurprijs van een kamer bestaat meestal uit de kale huur en de servicekosten. De servicekosten bestaan uit de kosten van leveringen en diensten zoals gas, water en elektriciteit, meubilering/stoffering en administratiekosten. Zijn de servicekosten en kale huur niet gescheiden, dan is er sprake van all-inhuur.

Geen winst

De verhuurder mag op de servicekosten geen winst maken.

Servicekostenoverzicht

De verhuurder is verplicht elk jaar vóór 1 juli een overzicht te verstrekken van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar (dus 1 januari t/m 31 december). Ook bij beëindiging van de huurovereenkomst moet de huurder dit overzicht verstrekken. In dit servicekostenoverzicht wordt elke kostensoort apart vermeld. Ook moet worden aangegeven hoe jouw aandeel is berekend. Het betalen van servicekosten gaat meestal door middel van een maandelijks voorschot. In het servicekostenoverzicht worden de werkelijk gemaakte kosten getoond en het verschil met de voorgeschoten kosten. Is er teveel voorgeschoten, dan krijgt de huurder het teveel betaalde bedrag terug. Is er te weinig voorgeschoten, dan krijgt de huurder een rekening voor het ontbrekende bedrag. Komt de verhuurder te laat met de jaarlijkse servicekostenoverzicht, dan is de huurder niet verplicht te betalen.

Jaarlijkse verhoging

Vaak doet de verhuurder bij het verstrekken van het jaarlijkse overzicht een voorstel voor een verhoging van het maandelijkse voorschot. Heeft de verhuurder geen servicekostenoverzicht verstrekt, dan hoeft de huurder niet akkoord te gaan met een verhoging. Tussentijdse verhoging van het maandelijkse voorschot is niet toegestaan zonder instemming van de huurder, ook al staat er in het huurcontract van wel.

Bezwaar maken

Als een huurder niet akkoord gaat met de afrekening van de servicekosten of met de hoogte van het maandelijkse voorschot, dan kan hij bij de Huurcommissie een procedure starten.

Gerelateerde artikelen De Huurcommissie Wat is en wat doet de Huurcommissie? Je l... Huurbescherming Dankzij huurbescherming kan de huurder ni... Huurverhoging Wanneer en hoe kan de verhuurder de huur ... Onderhoud Hier lees je alles over de taakverdeling ...